Phật giáo làm cách nào để thích ứng với yêu cầu tín ngưỡng dân gian

Title: Phật giáo làm cách nào để thích ứng với yêu cầu tín ngưỡng dân gian
Authors: Thích Thánh Nghiêm
Keywords: Phật giáo;Tín ngưỡng dân gian
Issue Date: 2002
Publisher: Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam
Abstract: Tín ngưỡng dân gian là hành vi tôn giáo có liên quan đến phong tục dân tộc, cũng là hiện tượng tôn giáo mang hình thái nguyên thủy. Từ khi có văn hóa nhân loại nđến nay, tín ngưỡng dân gian đã tồn tại một cách phổ biến trong các dân tộc…
Description: Tạp chí Nghiên cứu Phật học số 7/2002 ; 2 tr. ; TNS10665
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58460
Appears in Collections: Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)
Advertisements

Đức Phật dạy : hãy chọn hạnh phúc

Title: Đức Phật dạy : hãy chọn hạnh phúc
Authors: Phụng Sơn
Keywords: Phật giáo;Giáo lý
Issue Date: 2013
Publisher: Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam
Abstract: Mỗi chúng ta ai cũng biết khổ đau và hạnh phúc là các loại cảm xúc đối nghịch với nhau và đưa đến những hậu quả khác nhau. Hạnh phúc phát sinh từ các cảm xúc tích cực. Khổ đau cũng phát sinh từ các cảm xúc nhưng lại là những cảm xúc tiêu cực
Description: Tạp chí Nghiên cứu Phật học. Số 4/2013 ; 6 tr. ; TNS07825
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58461
Appears in Collections: Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Nhận thức, thái độ của người chuyển giới về quyền chuyển giới tại Việt Nam

Nhận thức, thái độ của người chuyển giới về quyền chuyển giới tại Việt Nam

Title: Nhận thức, thái độ của người chuyển giới về quyền chuyển giới tại Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Phượng
Keywords: Quyền con người;Chuyển giới tính
Issue Date: 2016
Publisher: H.: ĐHKHXH&NV
Description: 104 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33958
Appears in Collections: Luận văn – Luận án (LIC)

Nghiên cứu đánh giá chất lượng giảng dạy đại học tại Học viên Báo chí và Tuyên truyền

Tổng quan về đánh giá chất lượng hoạt động giảng dạy đại học qua tiêu chí đánh giá chất lượng, các yếu tố ảnh hưởng, các phương pháp và cách tiếp cận, công cụ đánh giá chất lượng hoạt động giảng dạy. Trình bày thực trạng giảng dạy và đánh giá chất lượng giảng dạy tại Học Viện Báo chí và Tuyên truyền: những thuận lợi, khó khăn, mục tiêu và chiến lược phát triển cũng như các phương pháp giảng dạy, cơ chế quản lý và hoạt động cải tiến chất lượng giảng dạy của Học Viện. Nghiên cứu xây dựng công cụ đánh giá chất lượng giảng dạy đại học của Học viện Báo Chí và Tuyên Truyền thông qua xây dựng các tiêu chí, phương pháp và cách tiếp cận, công cụ đánh giá, phiếu đánh giá chất lượng giảng dạy môn học, phiếu đánh giá chương trình giảng dạy. Kiến nghị đề xuất một số nhóm giải pháp về phía nhà trường, về phía giảng viên và sinh viên, nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy tại Học Viện

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17346

Thái độ của sinh viên với việc phòng ngừa nghiện ma túy ở Đại học quốc gia Hà Nội

Ma túy và tội phạm về ma túy đang là hiểm họa của toàn cầu, gây tác hại cho sức khỏe, làm suy thoái nòi giống, phẩm giá con người, phá hoại hạnh phúc gia đình, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội. Thời gian qua, tình hình ma túy có diễn biến phức tạp, gia tăng cả tính chất và mức độ, nhất là tình trạng sử dụng ma túy tổng hợp, cần sa trong lứa tuổi thanh thiếu niên; công tác cai nghiện chưa hiệu quả, tái nghiện còn nhiều. Chính vì thế, việc phòng chống ma túy ngay từ khi các em còn ngồi trên ghế nhà trường là một trong những biện pháp quan trọng ngằn hạn chế từ gốc tình trạng này…

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36461

Vai trò của gia đình đối với việc giáo dục trẻ em hư ở thành phố : Luận án TS. Xã hội học: 62 31 03 01

Chung Á, Người hướng dẫn
Vũ Khiêu, Người hướng dẫn
Nguyễn, Đức Mạnh
Keywords: Giáo dục gia đình
Xã hội học
Giáo dục trẻ em
Issue Date: 2002
Publisher: ĐHKHXHNV.
Abstract: 192 tr. + Tóm tắt + đĩa mềm
Phân tích, mô tả thực trạng trẻ em hư ở thành phố và vai trò của gia đình trong việc chăm sóc, giáo dục trẻ em hư. Nêu rõ những nguyên nhân xã hội và gia đình dẫn đến tình trạng trẻ em hư. Cung cấp những thông tin cần thiết nhằm củng cố thiết chế gia đình, (…)
Electronic Resources
Luận án TS. Xã hội học — Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2002
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34896