Nghiên cứu đánh giá chất lượng giảng dạy đại học tại Học viên Báo chí và Tuyên truyền

Tổng quan về đánh giá chất lượng hoạt động giảng dạy đại học qua tiêu chí đánh giá chất lượng, các yếu tố ảnh hưởng, các phương pháp và cách tiếp cận, công cụ đánh giá chất lượng hoạt động giảng dạy. Trình bày thực trạng giảng dạy và đánh giá chất lượng giảng dạy tại Học Viện Báo chí và Tuyên truyền: những thuận lợi, khó khăn, mục tiêu và chiến lược phát triển cũng như các phương pháp giảng dạy, cơ chế quản lý và hoạt động cải tiến chất lượng giảng dạy của Học Viện. Nghiên cứu xây dựng công cụ đánh giá chất lượng giảng dạy đại học của Học viện Báo Chí và Tuyên Truyền thông qua xây dựng các tiêu chí, phương pháp và cách tiếp cận, công cụ đánh giá, phiếu đánh giá chất lượng giảng dạy môn học, phiếu đánh giá chương trình giảng dạy. Kiến nghị đề xuất một số nhóm giải pháp về phía nhà trường, về phía giảng viên và sinh viên, nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy tại Học Viện

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17346

Thái độ của sinh viên với việc phòng ngừa nghiện ma túy ở Đại học quốc gia Hà Nội

Ma túy và tội phạm về ma túy đang là hiểm họa của toàn cầu, gây tác hại cho sức khỏe, làm suy thoái nòi giống, phẩm giá con người, phá hoại hạnh phúc gia đình, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội. Thời gian qua, tình hình ma túy có diễn biến phức tạp, gia tăng cả tính chất và mức độ, nhất là tình trạng sử dụng ma túy tổng hợp, cần sa trong lứa tuổi thanh thiếu niên; công tác cai nghiện chưa hiệu quả, tái nghiện còn nhiều. Chính vì thế, việc phòng chống ma túy ngay từ khi các em còn ngồi trên ghế nhà trường là một trong những biện pháp quan trọng ngằn hạn chế từ gốc tình trạng này…

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36461

Vai trò của gia đình đối với việc giáo dục trẻ em hư ở thành phố : Luận án TS. Xã hội học: 62 31 03 01

Chung Á, Người hướng dẫn
Vũ Khiêu, Người hướng dẫn
Nguyễn, Đức Mạnh
Keywords: Giáo dục gia đình
Xã hội học
Giáo dục trẻ em
Issue Date: 2002
Publisher: ĐHKHXHNV.
Abstract: 192 tr. + Tóm tắt + đĩa mềm
Phân tích, mô tả thực trạng trẻ em hư ở thành phố và vai trò của gia đình trong việc chăm sóc, giáo dục trẻ em hư. Nêu rõ những nguyên nhân xã hội và gia đình dẫn đến tình trạng trẻ em hư. Cung cấp những thông tin cần thiết nhằm củng cố thiết chế gia đình, (…)
Electronic Resources
Luận án TS. Xã hội học — Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2002
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34896

 

 

Phong cách tư duy Hồ Chí Minh với việc xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ta hiện nay

Phong cách tư duy Hồ Chí Minh với việc xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ta hiện nay
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Dung
Để làm một lãnh đạo tốt, không chỉ có kĩ năng quản lý tốt mà còn cần có tư duy và tầm nhìn của một lãnh đạo.

Phát triển tư chất lãnh đạo thường tập trung vào việc thực hiện – làm chủ, sử dụng các kỹ năng mong muốn và hành vi cụ thể cho thấy một người nào đó có thể đứng đầu.
Thông thường một người có biểu hiện tốt trong công việc, có năng lực thường được cất nhắc lên làm lãnh đạo hay còn gọi là mô hình dựa trên năng lực. Với mô hình này, người lãnh đạo sở hữu những kĩ năng đáng mơ ước của lãnh đạo như: kĩ năng ra quyết định, kĩ năng giải quyết vấn đề, kĩ năng lắng nghe…
Tuy nhiên, để công việc lãnh đạo đạt hiệu quả, thì người lãnh đạo cần có tư duy lãnh đạo. tức là áp dụng một mô hình dựa trên tinh thần, khiến bản thân các nhà lãnh đạo có thể tiếp nhận những kĩ năng và biểu hiện này một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.
Việc nắm vững tư duy lãnh đạo đôi lúc khá khó khăn nhưng hoàn toàn cần thiết và có thể đạt được tuy rằng việc “đánh thức” tư chất lãnh đạo trong mỗi người khá khó khăn. Đó là vấn đề của việc đặt câu hỏi và đưa ra những thách thức để khám phá ra năng lực tiềm ẩn của mỗi người.
Title: Phong cách tư duy Hồ Chí Minh với việc xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ta hiện nay
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Dung
Keywords: Chính trị
Cán bộ lãnh đạo
Phong cách tư duy
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Issue Date: 2008
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 126 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17070
Appears in Collections: Luận văn – Luận án (LIC)

Ecophysiological responses of young mangrove species Rhizophora apiculata (Blume) to different chromium contaminated environments

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/28909

This study addresses the question how these environments influence the renewal of mangrove forests.

To this end ecophysiological responses of the young mangrove species Rhizophora apiculata (Blume) grown under combinations of the factors heavy metals (here chromium), nutrition and soil/water environment were analyzed.

We tested the hypothesis that soil/water conditions and nutrient status of the soil strongly influence the toxic effect of chromium.

Seedlings of R. apiculata were grown in three different soil/water environments (natural saline soil with brackish water, salt-leached soil with fresh water and salt-leached-sterilized soil with fresh water) treated with different levels of chromium and NPK fertilizer.

The system was inundated twice a day as similar to natural tidal condition in the mangrove wetland in the south of Vietnam.

The experiments were carried out for 6 months. Growth data of root, leaf and stem, root cell number and stomata number were recorded and analyzed. Results showed that growth of R. apiculata is slower in natural saline soil/water condition.

The effect of chromium and of nutrients respectively depends on the soil/water condition.

Under high concentrations of chromium, NPK fertilizer amplifies the toxic effect of chromium.

Stomata density increases under chromium stress and is largest under the combination of chromium and salty soil/water condition.

From the data a nonlinear multivariate regression model was derived capturing the toxicity threshold of R apiculata under different treatment combinations.